Admins

Denne side indeholder en liste over admins på uber1337.dk serverne. Generelle spørgsmål kan stilles i det dertil indrettede forum her I forummet kan der også foretages ‘ban appeals’ (Hvis du mener at et ban bør ophæves) samt rapporter om fejl … Continue reading Admins